Pokyny pre pozostalýchDoklady potrebné na vybavenie pohrebných formalít :- preukaz poistenca
- občianský preukaz / identifikačná karta ( zosnulého aj vybavovateľa)
- list o prehliadke mŕtveho
- doklad o hrobnom mieste

Pri pohrebe dieťaťa do 15 rokov :- sobášný list rodičov
- rodný list dieťaťa
- občianské preukazy / identifikačnú kartu rodičov Pri kremácii pozostalí po odovzdaní potrebných dokladov postupujú tak, ako pri klasickom pochovaní.