Všetky formality pri úmrtíVybavíme za Vás :- prevozy zosnulých
- úmrtný list
- príspevok na pohreb
- smútočné oznámenia (parte)
- povolenie lekára ku kremácii
- odhlásenie zo zdravotnej poisťovne
- odovzdanie OP na polícii
- kamenárske práce
- kvetinovú výzdobu (vence, kytice)