Pohrebné obrady


Oddelenie služieb zákazníkom s účasťou a citlivým prístupom k pozostalým zabezpečí celú škálu služieb súvisiacu s pietnym aktom. Tu Vám umožníme zvoliť si termín pohrebu podľa želania a možností, poskytneme rôzne rady, informácie a služby. Tieto služby poskytuje výhradne náš personál, ktorý je na to odborne pripravený.


Zabezpečíme:


- obradnú sálu
- školený personál k výkonu pietneho aktu
- reprodukovaný hudobný sprievod na želanie
- v sále Krematória umožníme prehrávku vlastných Vami donesených CD a MC nosičov
- do smútočného sprievodu auto na odvoz rakvy
- odvoz kvetinových darov k miestu pochovania
- k obradu odborne upravíme telesnú schránku zosnulého
- zapožičiavame kríž alebo tabuľu na čelo sprievodu aj s nosičom
- vydanie povolenia na stavebno-kamenárske práce
- potvrdíme Vám účasť na pohrebe pre Vášho zamestnávateľa
- vstup auta do areálu cintorína k obradu
- vykonanie exhumácie zosnulých
- vyhľadávanie v evidencii pochovaných
- dohliadneme na kvalitu a dôstojný výkon pietneho aktu