Prevozy zosnulých a ich úprava


Zabezpečujeme:

- Prevozy zosnulých v rámci celej EU vozidlami, ktoré spĺňajú podmienky zákona (chladený úložný priestor vozdila)
- Úpravu zosnulých